SHLOMIT_טקסי-חיים.png
נעים להכיר

 

חברת קיבוץ עין דור - אל מול תבור. נשואה לאלן, אם לשלושה וסבתא לשניים.

חיפשתי דרכים שהיהדות תהיה רלבנטית לחיי ולתפישת עולמי. חיפשתי חיים יהודיים שיהיו מרגשים, מעשירים ומשמעותיים תוך שמירה על השקפת עולמי.

היהדות החילונית הומניסטית רואה ביהדות תרבות ולא רק דת. יהדות שבה האדם - רוחו, יצירתו, ועשייתו הם המרכז. יהדות שכזו היא התרבות שהורי בחרו בה, ויש בה עולם רוחני עשיר שמתקיים בארץ ובעולם כבר מעל 100 שנה.

אני רבה חילונית - מובילה ומנחה פעילות יהודית חילונית

מובילה פעילות בקהילה ובמשפחה: קבלות שבת, טקסי מעגל השנה, וטקסי חיים.

מכינה טקסים ומנחה אותם כאשר החוגג ומשפחתו הם במרכז.

ב-20 השנה האחרונות מנהלת משאבי אנוש בתעשיה. מקדמת פעילות רב תרבותית במקום העבודה וקידום התפיסה של מקום העבודה כקהילה. בעבר עסקתי בחינוך וניהול בית ספר וקהילה.

 
קבלת שבת

 

קבלת שבת היא ההזדמנות ליצור שעה ייחודית בחיינו.

לעצור ממרוץ החיים והשיגרה, להתבונן מסביב ולקדש את החשוב- איש לפי ערכיו, יחד עם אהוביו במשפחה ובקהילה.

טקסי קבלת השבת מזמנים זאת.

אני מובילה טקסי קבלות שבת המתאימים לארוע, לעונות השנה, לפרשת השבוע, לערכי המשתתפים.

קבלת השבת מכילה ברכות, שירים ושירה- מהמסורות היהודיות המגוונות ומותאמות לרוח המשתתפים ומורשתם.

קבלת השבת מאפשרת להיפרד מטרדות השבוע ולהיכנס לשבת רגועה  בה נותנים מקום לאהוב ולחשוב.

עורכת ומעצבת  חוברות לקבלת שבת קהילתית ומשפחתית- ברוח חילונית הומניסטית.

ברית מצווה

 

מועד חגיגת הגעת נער /ה לגיל 12 או 13  הינו הזדמנות במשפחה ובקהילה היהודית לציין את המעבר מילדות לבגרות. את היותו בעל דיעה ויכולת להציגה בציבור.

זוהי הזדמנות לציין את המורשת של המשפחה ושל הקהילה ומה מועבר לנער/ה.

לקראת  הטקס יש תהליך של לימוד – לחידוד הערכים החשובים, לשיחה עליהם, לגיבוש עמדה.

בטקס  יש ההזדמנות להביא לידיעת הציבור מה נלמד, מה חשוב לנער/ה מה חשוב למשפחה ובעיקר מה יש לו/לה לאמר על כך.

זוהי הזדמנות לחגיגה משותפת עם המשפחה, עם חברים ועם הקהילה.